Časté dotazy

Nejčastěji kladené dotazy:


1. Podporuje Dr.Rex elektronické recepty ?
2. Jaké další e-služby program podporuje ?
3. Kolik stojí jednotlivé varianty programu ?
4. V čem se jednotlivé varianty liší?
5. Na jakých platformách lze program provozovat ?
6. Jak probíhají aktualizace programu ?
7. Je možné získat Demoverzi programu ?

Máte-li další dotazy, zašlete je prosím na následující e-mailovou adresu: dotazy@rex.cz
1. Podporuje Dr.Rex elektronické recepty ?
 

Ano - programy Dr.Rex (s výjimkou verze Lite) plně spolupracují a komunikují s centrálním úložištěm SÚKL při vystavování a evidenci elektronických receptů (e-Receptů), včetně tisku vlastní i hromadné průvodky. Od roku 2020 lze také přímo v programu zobrazovat lékový záznam pacienta.
 


2. Jaké další e-služby program podporuje ?
 

Programy řady Dr.Rex, počínaje verzí Standard, podporují kromě e-Receptů a e-PN i následující e-služby:

- vystavování laboratorních eŽádanek pomocí eZprávy
- vystavování eŽádanek na antigenní testy
- zápis očkování na Covid19
- stahování certifikátů o testech a očkování na Covid19
- vystavování žádostí o aplikaci monoklonálních protilátek
- zápis všech druhů provedených očkování na portál ISIN (eOčkování)
 


3. Kolik stojí jednotlivé varianty programu Dr.Rex ?
 

Programy systému Dr.Rex nejsou prodávány ale "licencovány". To znamená, že zákazník neplatí za program jako takový žádnou pořizovací cenu - program je zdarma. Platí se pouze za jeho používání, a to jednou za kalendářní rok.

 

Výše poplatků za roční užívání programů Dr.Rex byla stanovena s ohledem na rozsah a vybavení jednotlivých variant a je uvedena v následující tabulce:

Dr.Rex Lite 1900,- Kč       (2299,- Kč)
Dr.Rex BASIC 3000,- Kč       (3630,- Kč)
Dr.Rex STANDARD 5500,- Kč       (6655,- Kč)
Dr.Rex PROFESSIONAL       6500,- Kč       (7865,- Kč)

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (v závorce s DPH), jsou pro zákazníky konečné a zahrnují následující služby:

- roční poplatek za používání programu
- měsíční aktualizace prostřednictvím internetu
- hotline v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hod.

Varianty Lite a Basic jsou určeny pouze pro jednoho uživatele, Standard a Professional obsahují v ročním poplatku licenci pro dva uživatele (lékař + sestra).

V případě zájmu je možné počet uživatelů programu u verzí Standard a Professional rozšiřovat, poplatky za rozšíření jsou stanoveny interním ceníkem.
 


4. V čem se jednotlivé varianty liší ?
 

Programy Dr.Rex jsou aktuálně dodávány ve čtyřech základních variantách. Jednotlivé varianty se vzájemně liší škálou a rozsahem nabízených funkcí, které jsou dále stručně popsány:
 

  • Dr.Rex Lite a Basic
 

Základní jednouživatelské verze s omezeným rozsahem funkcí, určené pro nenáročné uživatele. Tyto verze programu pokrývají základní administrativní agendu ambulantního lékaře:

- vedení kartotéky pacientů
- zápis vyšetření do dekurzu
- účtování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám
- předpis a tisk e-Receptů a poukazů (pouze verze Basic)
- vystavování běžných tiskopisů
 

  • Dr.Rex Standard
 

Plnohodnotná síťová verze programu, splňující běžné nároky kladené na provoz ambulantního programu. Tato verze je již určena pro dva uživatele (lékaře a sestru) a kromě základních agend obsahuje i následující funkce:

- vedení agend specifických pro danou odbornost lékaře
- předpis a tisk e-Receptů, receptů a poukazů
- vystavovaní a evidenci pracovních neschopností a ePN
- sledování dispenzarizací pacientů
- evidenci očkování pacientů včetně zápisu očkování na Covid19
- import a sledování výsledků laboratorních vyšetření
- evidenci odborných vyšetření (komplement)
- evidenci preventivních prohlídek
- evidenci těhotenství (pro gynekology)
- šablony pro snadnější vyplňování tiskopisů
- diář a zvací systém pro objednávání pacientů
- elektronické odesílání vyúčtování na portály ZP
- evidenci a účtování prohlídek zaměstnanců
- vyhledávání dat dle širokého spektra parametrů
- možnost spouštění externích programů
 

  • Dr.Rex Professional
 

Komfortní varianta programu Dr.Rex, vycházející z verze Standard a splňující i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Tato varianta obsahuje (mimo jiné) následující nadstavbové funkce:

- tisk vybraných tiskopisů na čisté papíry (včetně tiskopisu)
- ukládání příloh (obrázků, dokumentů) k pacientovi
- WYSIWYG editor pro komfortnější práci se zprávami
- možnost odesílání SMS pacientům (placená služba)
- synchronizace dat při práci na odloučených pracovištích
 


5. Na jakých platformách lze program provozovat ?
 

Programy Dr.Rex jsou primárně určeny pro počítače s OS Microsoft Windows, přičemž je možné je provozovat na všech verzích Windows, které jsou aktuálně dostupné na trhu, včetně Windows 10, 64-bit. Verze Lite a Basic je možné (v omezené míře) používat i na starších Windows XP.

Programy Dr.Rex je možné (s drobnými omezeními) provozovat i na počítačích Apple Macintosh s OS X, např. pod emulátorem WineBottler nebo pod nadstavbou Parallels desktop.
 


6. Jak probíhají aktualizace programu ?
 

Programy Dr.Rex jsou standardně aktualizovány zdarma prostřednictvím internetu. Aktualizace jsou vydávány zpravidla jednou za měsíc, někdy i vícekrát do měsíce.
 


7. Je možné získat Demoverzi programu ?
 

Volná demoverze programů Dr.Rex není sice k dispozici, ale nabízíme možnost si program zdarma vyzkoušet. Stačí vyplnit předběžnou (nezávaznou) objednávku programu a my Vám následně zašleme instalaci adresné demoverze přímo na Vaší mailovou adresu.

Objednané demoverze rozesíláme formou "odkazu", takže nemusíte mít obavy ze zaplnění Vaší mailové schránky.
 


 

Máte-li další dotazy, zašlete je prosím na následující e-mailovou adresu: dotazy@rex.cz

11.12.2023© Copyright Medixon s.r.o. 2023