Charakteristika

Příbalový leták - čtěte prosím pozorně.

Programy Dr.Rex


Charakteristika

Počítačové programy Dr.Rex jsou určeny pro snadné vedení ordinace a všech lékařských agend spojených s provozem ambulantní praxe. K jejich hlavním přednostem patří zejména:

  - jednoduché a intuitivní ovládání
  - rychlé vyhledání potřebných informací
  - komplexní a přehledné vedení údajů o pacientech
  - rychlé a komfortní účtování provedené péče
  - pohodlný zápis dokumentace, objednávání pacientů
  - snadný tisk do všech používaných formulářů a tiskopisů
  - elektronické odesílání dat na portály ZP přímo z programu
  - elektronické recepty (e-Recept) a eNeschopenky (ePN)
  - elektronický zápis očkování a vystavovaní eŽádanek
  - práce v síti (lékař/sestra) od verze standard bez příplatku
  - elektronické stahování laboratorních vyšetření
  - připojování příloh k dokumentaci (obrázky, dokumenty)
  - synchronizace dat mezi odloučenými pracovišti
  - pravidelné měsíční aktualizace z internetu

Programy Dr.Rex spolupracují se všemi typy tiskáren a umožňují jak oboustranný tisk, tak i předvolitelný výstup jednotlivých tiskopisů na více tiskáren.

Jsou určeny pro běžné počítače vybavené operačním systémem Windows a bez problémů fungují na všech běžně prodávaných verzích - od Windows XP (v omezené míře) až po Windows 11, a to jak 32-bitových, tak i 64-bitových.


Indikace

Programy Dr.Rex jsou vhodné pro všechna ambulantní pracoviště a všechny odbornosti (dodáváme i jednoduchou stomatologickou verzi). Nasazují se všude tam, kde jiné programy již nevyhovují, jsou pomalé nebo zastaralé.


Kontraindikace

Programy Dr.Rex mohou bez obav používat jak lékaři tak i zdravotní sestry. Ideální kombinací je současné užívání programů lékařem i sestrou v počítačové síti.


Snášenlivost a závislost

Programy Dr.Rex jsou velmi dobře snášeny již od prvního nasazení a během velmi krátké doby dochází u uživatelů k návyku na programy, což není v tomto případě na závadu.

Jsou koncipovány s ohledem na maximální možnost ovládání pomocí klávesnice a minimalizaci nutnosti používání počítačové myši, což snižuje nebezpečí problémů např. s karpálním tunelem. V případě potřeby je samozřejmě možné myš pro ovládání programů Dr.Rex používat, ale pro rychlejší práci doporučujeme používání myši omezit pokud možno na minimum.


Interakce

Programy Dr.Rex podporují komunikaci i spolupráci s jinými programy, včetně vzájemného předávání dat a informací (např. import laboratorních a odborných vyšetření, popisů rentgenů, UTZ či jednoduchého odesílání vyúčtování na portály ZP či komunikaci s eZprávou).

Přímo z programů Dr.Rex je možné spouštět i další programy třetích stran, jako např. EKG, Sono, Spirometry, Monitory krevního tlaku, atd.


Způsob užití, dávkování

Programy Dr.Rex se doporučuje užívat denně dle potřeby. Použití programů mimo pracovní dny je možné, ale v naprosté většině případů to není nutné, neboť při užívání programů Dr.Rex snadno stihnete vše potřebné v rámci pracovní doby.


Nežádoucí účinky

Ani po čtrnácti letech plošného používání programů v ambulantních praxích v rámci celé ČR a SR nebyly (v souvislosti s jejich používáním) zaznamenány žádné nežádoucí účinky.


Balení

Programy Dr.Rex jsou dodávány ve čtyřech základních variantách, které se vzájemně liší mírou funkčnosti a vybavením. Níže uvedené ceny jsou za 1 balení, které pokryje jejich užívání po dobu jednoho kalendářního roku a zahrnují i poplatky za e-služby (s výjimkou verze Lite, ve které nejsou e-služby podporovány).

Rozdíly v jednotlivých variantách jsou blíže popsány v sekci "Časté dotazy".

Dr.Rex Lite 1900,- Kč       (2299,- Kč)
Dr.Rex Basic 3500,- Kč       (4235,- Kč)
Dr.Rex Standard 6000,- Kč       (7260,- Kč)
Dr.Rex Professional       7000,- Kč       (8470,- Kč)

Ceny jsou uvedeny bez DPH (v závorce je cena včetně DPH).


Varování

Již při krátkodobém používání může u uživatelů programů Dr.Rex docházet k výrazné závislosti, která velmi často vyústí až v jeho silnou oblibu. Takoví uživatelé pak již nechtějí používat žádné jiné ambulantní programy!Datum poslední revize: 11. ledna 2024

24.06.2024© Copyright Medixon s.r.o. 2024