Časté dotazy

Nejčastěji kladené dotazy:


1. Podporuje Dr.Rex elektronické recepty?
2. Jaké další e-služby program podporuje?
3. Kolik stojí jednotlivé varianty programu?
4. V čem se jednotlivé varianty liší?
5. Na jakých platformách lze program provozovat?
6. Jak probíhají aktualizace programu?
7. Je možné získat Demoverzi programu?

Máte-li další dotazy, zašlete je na následující e-mailovou adresu: dotazy@medixon.eu
1. Podporuje Dr.Rex elektronické recepty?
 

Ano - programy Dr.Rex (s výjimkou verze Lite) plně spolupracují a komunikují s centrálním úložištěm SÚKL při vystavování a evidenci elektronických receptů (e-Receptů), včetně tisku vlastní i hromadné průvodky. Od roku 2020 lze také přímo v programu zobrazovat lékový záznam pacienta.
 


2. Jaké další e-služby program podporuje?
 

Programy řady Dr.Rex, počínaje verzí Standard, podporují kromě e-Receptů a e-PN i následující e-služby:

- vystavování laboratorních eŽádanek pomocí eZprávy
- vystavování eŽádanek na antigenní testy
- zápis očkování na Covid19
- stahování certifikátů o testech a očkování na Covid19
- vystavování žádostí o aplikaci monoklonálních protilátek
- zápis všech druhů provedených očkování na portál ISIN (eOčkování)
 


3. Kolik stojí jednotlivé varianty programu Dr.Rex?
 

Programy systému Dr.Rex nejsou prodávány ale "licencovány". To znamená, že zákazník neplatí za program jako takový žádnou pořizovací cenu - program je zdarma. Platí se pouze za jeho používání, a to jednou za kalendářní rok.

Výše poplatků za roční užívání programů Dr.Rex pro rok 2024 byla stanovena s ohledem na rozsah a vybavení jednotlivých variant a je uvedena v následující tabulce:

Dr.Rex Lite 1900,- Kč       (2299,- Kč)
Dr.Rex Basic 3500,- Kč       (4235,- Kč)
Dr.Rex Standard 6000,- Kč       (7260,- Kč)
Dr.Rex Professional       7000,- Kč       (8470,- Kč)

Ceny jsou uvedeny bez DPH (v závorce s DPH), jsou pro zákazníky konečné a zahrnují následující služby:

- roční poplatek za používání programu
- měsíční aktualizace prostřednictvím internetu
- hotline v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hod.

Varianty Lite a Basic jsou určeny pouze pro jednoho uživatele, Standard a Professional obsahují v ročním poplatku licenci pro dva uživatele (lékař + sestra).

V případě zájmu je možné počet uživatelů programu u verzí Standard a Professional rozšiřovat, poplatky za rozšíření jsou stanoveny interním ceníkem.
 


4. V čem se jednotlivé varianty liší?
 

Programy Dr.Rex jsou aktuálně dodávány ve čtyřech základních variantách. Jednotlivé varianty se vzájemně liší škálou a rozsahem nabízených funkcí, které jsou dále stručně popsány:
 

  • Dr.Rex Lite a Basic

Základní jednouživatelské verze s omezeným rozsahem funkcí, určené pro nenáročné uživatele. Tyto verze programu pokrývají základní administrativní agendu ambulantního lékaře:

- vedení kartotéky pacientů
- zápis vyšetření do dekurzu
- účtování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám
- předpis a tisk e-Receptů a poukazů (pouze verze Basic)
- vystavování běžných tiskopisů
 

  • Dr.Rex Standard

Plnohodnotná síťová verze programu, splňující běžné nároky kladené na provoz ambulantního programu. Tato verze je již určena pro dva uživatele (lékaře a sestru) a kromě základních agend obsahuje i následující funkce:

- vedení agend specifických pro danou odbornost lékaře
- předpis a tisk e-Receptů, receptů a poukazů
- vystavovaní a evidenci pracovních neschopností a ePN
- sledování dispenzarizací pacientů
- evidenci očkování pacientů včetně zápisu e-Očkování
- import a sledování výsledků laboratorních vyšetření
- evidenci odborných vyšetření (komplement)
- evidenci preventivních prohlídek
- evidenci těhotenství (pro gynekology)
- šablony pro snadnější vyplňování tiskopisů
- diář a zvací systém pro objednávání pacientů
- elektronické odesílání vyúčtování na portály ZP
- evidenci a účtování prohlídek zaměstnanců
- vyhledávání dat dle širokého spektra parametrů
- možnost spouštění externích programů
 

  • Dr.Rex Professional

Komfortní varianta programu Dr.Rex, vycházející z verze Standard a splňující i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Tato varianta obsahuje (mimo jiné) následující nadstavbové funkce:

- tisk vybraných tiskopisů na čisté papíry (včetně tiskopisu)
- ukládání příloh (obrázků, dokumentů) k pacientovi
- WYSIWYG editor pro komfortnější práci se zprávami
- možnost odesílání SMS pacientům (placená služba)
- synchronizace dat při práci na odloučených pracovištích
 


5. Na jakých platformách lze program provozovat?
 

Programy Dr.Rex jsou primárně určeny pro počítače s OS Microsoft Windows, přičemž je možné je provozovat na všech verzích Windows, které jsou aktuálně dostupné na trhu, včetně Windows 11, 64-bit. Verze Lite a Basic je možné (v omezené míře) používat i na starších Windows XP.

Programy Dr.Rex je možné (s drobnými omezeními) provozovat i na počítačích Apple Macintosh s OS X, např. pod emulátorem WineBottler nebo pod nadstavbou Parallels desktop.
 


6. Jak probíhají aktualizace programu?
 

Programy Dr.Rex jsou standardně aktualizovány zdarma prostřednictvím internetu. Aktualizace jsou vydávány zpravidla jednou za měsíc, někdy i vícekrát do měsíce.
 


7. Je možné získat Demoverzi programu?
 

Volná demoverze programů Dr.Rex není sice k dispozici, ale nabízíme možnost si program zdarma vyzkoušet. Stačí vyplnit předběžnou (nezávaznou) objednávku programu a my Vám následně zašleme instalaci adresné demoverze přímo na Vaší mailovou adresu.

Objednané demoverze rozesíláme formou "odkazu", takže nemusíte mít obavy ze zaplnění Vaší mailové schránky.
 


Máte-li další dotazy, zašlete je na následující e-mailovou adresu: dotazy@medixon.eu

24.06.2024© Copyright Medixon s.r.o. 2024